Klimakampanjen 10:10

Vi har alle hørt at klimaet på jorden vår er i forandring. Vi hører om økt havnivå, mer ekstremvær, arter som står i fare for å dø ut og drivhuseffekt. Dette har blitt til et globalt tema, og å unngå disse fremtidsbildene er ett av hovedutfordringene politikerne møter. Navnet ”Klimakampanjen 10:10″ står for 10% reduksjon i CO2 utslippene i 2010, og ble lansert i Storbritannia i 2009 av produsentene bak filmen ”The age of stupid”. Dette var en dramadokumentar om fremtiden og hva som ville skje om vi ikke stoppet klimaforandringene før det ble for sent. Dokumentaren satte igang en oppfordring om å redusere CO2 utslippene med 10% i løpet av 12 måneder. Men siden dette er noe alle kan bidra med, har Klimakampanjen 10:10 spredd seg til flere sektorer.

10:10 handlet om å finne alternative energikilder slik som vindkraft

10:10 skapte debatt i klimapolitikken

Årsaken til at klimakampanjen 10:10 startet, var fordi vi har hatt kunnskap om klimaforandringer og om vår påvirkning på jorden i mange år. Til tross for kunnskapen som forskere har bidratt med har politikere ikke gjort mye når det kommer til dette temaet. Det er opp til politikere å bevilge penger til forskning i de forskjellige sektorene, slik at vi kan finne alternative løsninger som vil redusere utslipp av CO2. Det er flere naturlige kilder på jorden som produserer CO2 uten vår innvirkning, men mennesket har økt utslippene betraktelig og ødelegger den naturlige balansen. For mye CO2 i atmosfæren fører til at varmeutstrålingen på jorden ikke slipper ut, og dermed øker temperaturen. Når klimatrykket blir for høyt, kan en runde med morsomme casinospill gi deg avkobling., ser vi at det endrer hele balansen på kloden vår. 10:10 kampanjen ville være en lett start og er overkommelig.

10:10 var med på å skape debatt i klimapolitikken. Mange hevder fremdeles at årsakene til økt global temperatur ikke er menneskeskapte. Disse mener at det bestandig har vært endringer i vær, temperatur og klima gjennom jordens historie. Vi hadde blant annet en istid som endte for bare 10 000 år siden, og den magnetiske nordpolen har skiftet flere ganger i løpet av millioner av år. Det er nemlig naturlig at jorden går gjennom endringer når det gjelder temperatur. Solen som sender varmen til oss går også gjennom forandringer, noe som får konsekvenser for oss. Disse temperaturforandringene starter en endring i balansen på mønstrene til vind og sjøstrøm. Derfor mener noen at uavhengig av oss mennesker, ville været og endringene vi ser i dag likevel hendt selv om vi ikke var her. Vi trenger derfor ikke å engasjere oss i en 10:10 kampanje.

Fremtidsvisjoner som skaper angst

Det er klart at endringer vil skje på jorden utenfor vår påvirkning. Men vi må tenke på at selv om det er naturlig for jorden å gå gjennom slike forandringer, bidrar vi til å øke takten dette skjer på. Ved å ta del i kampanjer som 10:10 kan vi senke hastigheten og gi oss selv tid til å tilpasse oss endringene.

Vi vet at det haster med å gjøre endringer. Derfor har det vært mye fokus på hvordan fremtiden vil bli om vi ikke gjør endringer. Disse fremtidsvisjonene har vært mye preget av dommedagsscenarioer hvor vi ser at verden går under. Dette har skapt en angst hos oss, men vi må tenke på at dette er hva som kan skje om vi ikke gjør noen endringer. Derfor kan kampanjer som 10:10 være en positiv start. Tenker du for mye på dette og vil slappe litt av,Flere og flere deltar i kampanjer for klimaet, og selv Ulriken i Bergen markerer sin deltagelse. Du gjør samtidig noe for miljøet ved å ikke ta bilen samt reduserer fraktkostnader ved å bruke internett.

Slike små endringer i atferdsmønsteret vårt kan faktisk bidra.10:10 kampanjen i Norge satte i gang en aksjon for å engasjere folk til å tenke annerledes, blant annet når det kommer til shoppingen. Ta vare på gamle ting og puss dem opp eller ta bedre vare på dem. Da tenker du på miljøet ved å redusere kostnadene som brukes til å produsere nytt.10:10 satte også fokus på å få med bedrifter til å redusere flyreisene sine og heller holde videokonferanser. Noe vi som enkeltpersoner burde tenke på. Å bruke toget i stedet for fly vil redusere utslippene og kanskje være en koselig reisemåte der du kan nyte landskapet du reiser gjennom?

10:10 skaper et bredt engasjement

I Storbritannia fokuserte 10:10 kampanjen blant annet på å hjelpe skolene med å få inn penger til å innføre solcellepaneler. De engasjerte barna og lærere ved å gi dem informasjon, slik at de kunne drive egne kampanjer for å skaffe økonomisk støtte. Blant annet opprettet de en side hvor personer kunne være med å sponse en virtuell rute av solcellepanelet med navn, bilde og ord til støtte. Det er en alternativ måte å få energi på, men er fortsatt ganske dyrt. Til tross for dette klarte 27 skoler, i årene mellom 2012 og 2014, å samle inn nok penger til å installere solcellepaneler. Takket være hjelp fra 10:10 klarer disse skolene dermed å redusere sine CO2 utslipp betraktelig, noe som burde inspirere andre til å kunne gjøre lignende saker.

Selv om 10:10 kampanjen var ment for å redusere utslippene i 2010 med 10%, er det fortsatt en pågående kampanje som handler om å redusere CO2 utslipp. Derfor burde vi tenke på om vi kan gjøre noe lignende som det skolene i Storbritannia gjorde. Selv om det kanskje vil komme enklere løsninger i fremtiden, kan vi ikke sette oss ned og vente. Å starte slike prosjekter vil være en stor gevinst uansett om vi velger å gjøre andre tiltak i fremtiden eller ikke. Samtidig burde vi også tenke på å være et forbilde for andre land. Ved å se på tiltak og resultater som andre gjør og oppnår, sender vi ideer og inspirasjon til hverandre. Det vil forhåpentligvis bidra til å starte en kjedereaksjon som vil senke utslippene drastisk over tid.

Start i det små men kom i gang

Kampanjen 10:10 satte en start for å redusere utslipp, men vi må fortsette å redusere. Vi har begynt, men politikere må være med på å gjøre energiendringer enkelt for oss forbrukere. Dersom det hadde vært billigere for oss å endre fra oljefyring til varmepumpe eller solcellepaneler, ville nok flere deltatt i å endre hverdagen. Men alle monner drar og vi har startet med små ting, som å endre til LED belysning og kjøre hybrid eller elektriske biler. Ved å gjøre slike endringer tilgjengelige for oss har vi som forbrukere et valg. Neste skritt burde være å gjøre det attraktivt for forbrukeren å endre vaner. Det samme gjelder for bedrifter. Det burde være et mål, selv om det koster penger akkurat nå. Men har vi råd til å la vær?